Қазақстан темiр жолы

Results for 2018 and main tasks for 2019

© «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ